800-888
e-Jednatel.cz, Srovnáváme

Cloudové úložiská: ktoré je to najlepšie pre váš biznis?

S narastajúcim počtom informácií a dopytu po ich dostupnosti sa cloudové úložiská a služby stali technológiou, ktorá tento proces zrýchlila a zefektívnila. Cloudové úložiská už dávno neslúžia len na zdieľanie dokumentov, prinášajú možnosti zálohovania dát, vývoju softvérov a ich testovanie, poslúžia aj pre  analýzu Big data a mnoho iného. Prinášame vám prehľad rôznych cloudových úložísk pre rôzne využitie a s rozličnými funcionalitami.

Cloudové služby sa rozdeľujú do troch veľkých kategórií na základe služieb, ktoré dané úložisko poskytuje.

Tri modely cloudových služieb sú:

  • IaaS (Inftrastructure-as-a-Service)-poskytuje fundamentálnu infraštruktúru-fyzické a virtuálne servery, databázy. Ponúka možnosti nastavenia vlastných serverov a prostredí na vývoj, bez toho, aby sa zákazník staral o cloudovú infraštruktúru.
  • PaaS (Platform-as-a-Service)-poskytuje platformu s vývojovými nástrojmi, infraštruktúrou a inými nástrojmi, pričom zákazník nekontroluje architektúru, ako napr. operačné systémy. Je to vhodné prostredie pri zameraní sa na backend aplikácie, pričom jeho správa ostáva na poskytovateľovi.
  • SaaS(Software-as-a-Service)-poskytuje hosting kompletnej aplikácie alebo softvéru, ponúka veľa webových aplikácií.
Príklady použitia daných modelov:
IaaS
PaaS
SaaS
Virtual Machine
Backend E-mailNajväčšie cloudo
vé služby pre firmy
Microsoft Azure

Microsoft Azure je najrýchlejšie rastúca cloudová služba, vytvorená Microsoftom na vývoj, testovanie a kontrolu aplikácií. Poskytuje IaaS, PaaS, a SaaS platformu a ponúka  viac ako 100 nástrojov na vývoj a podporuje programovacie jazyky ako Java, C# a mnoho ďalších. 

Výhody Nevýhody
+ Služby dostupné pre najviac zemí na svete Najmenej prispôsobený pre podniky
+ Používaný 80% firiem, ktoré sú v rebríčku Fortune 5001 Zaznamenaný najdlhší čas nefunkčnosti
+ Najspoľahlivejší v integrácií s nástrojmi Microsoft  
+ Najlepšie hodnotený vo vývojových a testovacích nástrojoch  
1. Fortune 500 je každoročný rebríček zostavený a vydaný časopisom Fortune, v ktorom je zoradených 500 amerických súkromných a verejných korporácií podľa ich hrubého obratu.

Úvodné video o AzureAmazon Web Services

AWS je najstaršia cloudová služba so širokou škálou nástrojov medzi ktoré patria  funkcie pre vývoj, networking, databázy, úložiska, bezpečnosť a veľa ďalších. Ponúka viac ako 200 služieb a funkcionalít.

Výhody Nevýhody
+ Dominuje v konfiguráciách, monitoringu, bezpečnosti, auto-scaling - Náročný na používanie
+ Najlepšia ponuka služieb  
+ Najskúsenejšia platforma  
+ Najviac open-source nástrojov  
+ Dlhodobo užívateľsky najpopulárnejší  poskytovateľ, používaný renomovanými firmami  

Video o predstavení a základnom fungovaní AWS


Google Cloud Platform


Google Cloud Platform poskytuje cloudové služby na rovnakej infraštruktúre, ktorú používa Google. Popri vývojových nástrojoch ponúka aj databázy, analýzu dát, úložiská a taktiež podporuje viac ako 60 výpočtových nástrojov. Ponúka služby na IaaS, PaaS a SaaS báze.

Výhody Nevýhody
+ Silná rastúca používateľská základňa, ktorá používa GCP pre rovnakú infraštruktúru akou je Youtube a Google Search Engine - Nízka globálna dostupnosť
+ Zaznamenaný najnižší čas nefunkčnosti a bugov - Najmenej dátových centier
+ Odbornosť v DevOps - Najmenej nástrojov a služieb
+ Flexibilný v kontraktoch  
+ Špecificky navrhovaný pre cloudovo založené spoločnosti  

Video o GCP a jeho funckionalitách

Záver
Pri množstve cloudových služieb a ich nástrojov je pomerne náročné si vybrať, predbiehajú sa v ich dopĺňaní, aby sa vyrovnali konkurencii. Pri nenáročných požiadavkach rozdiely vo funkcinalitách nie sú vôbec markantné. 

Stiahnite si zdarma rozšířenú verziu tejto štúdie.

Stiahnuť štúdiu
  • Porovnanie Azure, AWS a GCP vo funkcionalitách
  • Cenové porovnanie Azure, AWS a GCP
  • Porovnanie a popís menších cloudových služieb pre firmy, napr. Oracle Cloud, IBM a iné
  • Porovnanie jednotlivých služieb na globálnom cloudovom trhu
  • Porovnanie downtime cloudových služieb a podporovaných programovacích jazykov
  • Štúdia má 22 strán, PDF.

Formulár pre zaslanie štúdie Porovnanie cloudových úložísk pre rok 2021

Oprávněný záměr

Som študentkou Manažérskej informatiky na VUT v Brne. Mimo školy rada ostávam v obraze v oblasti informačných technológií.